Pol-Motors to firma o mocnej marce, w której panuje atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania. Pracownicy czują się doceniani za to co robią oraz są dumni, że w niej pracują. Dzięki swojemu pozytywnemu nastawieniu do pracy, w odpowiedni sposób odnoszą się do klientów i spełniają ich oczekiwania na najwyższym poziomie.

Pol-Motors to firma kształtująca takie środowisko pracy, w którym pracownicy są zaangażowani w wykonywanie swoich zadań, rozumieją ich sens i swoją rolę w realizacji misji firmy Pol-Motors. Natomiast kierownicy są osobami kompetentnymi, a ich styl zarządzania zasługuje na szacunek i zdobywa akceptację wśród podległych pracowników.

Pol-Motors to firma z przyszłością dla jej pracowników, która stwarza możliwości rozwoju zawodowego, daje poczucie stabilizacji, oraz dba o harmonię między życiem zawodowym i osobistym.

Celem strategicznym zarządzania personelem w Pol-Motors jest zagwarantowanie firmie wykwalifikowanych, zaangażowanych, lojalnych, wysoko zmotywowanych pracowników, którzy są niezbędni do osiągnięcia mocnej pozycji ekonomicznej i długotrwałej przewagi konkurencyjnej.

Podstawowe cele operacyjne:

1. Wzmocnienie zaangażowania pracowników w realizację celów firmy
2. Rekrutacja i utrzymanie w firmie pracowników kluczowych, wartościowych o najwyższym potencjale rozwojowym – zwiększenie poziomu retencji
3. Zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników, którzy dzięki swojemu nastawieniu do pracy w odpowiedni sposób będą odnosić się do klientów i spełniać ich oczekiwania na najwyższym poziomie, kształtując dobre środowisko pracy
4. Promowanie wśród pracowników innowacyjności, kreatywności i innych wartości kultury organizacyjnej
5. Budowanie wizerunku firmy jako dobrego miejsca pracy
6. Rozwój osobisty i zawodowy pracowników zgodnie z ich potrzebami oraz potrzebami firmy Pol-Motors
7. Wzrost efektywności funkcji personalnej.